Středa, 21 února, 2024
aktualne

Jak může znalecký posudek ochránit váš majetek?

To, že máte svůj majetek pojištěný, ještě nutně neznamená, že jej máte pojištěný tak, aby vás pojistka v případě nečekané nehody plnohodnotně ochránila. Jak opakovaně ukázaly průzkumy pojišťoven v minulých letech, až dvě třetiny českých domácností nemají své nemovitosti a majetek pojištěné správně. Obvyklou chybou přitom bývá zejména špatně odhadnutá cena majetku a od ní se odvíjející nedostatečná výše pojistného plnění. Jak ale cenu správně určit? Hodit se může znalecký posudek!

Na kolik jste si to pojistili?

Aby pojištění majetku dobře plnilo svou funkci (tedy pokrylo náklady na jeho opravu či obnovu v případě poškození či zničení), musí být optimálně nastaveno. Klíčovou roli přitom hraje zejména pojistná částka. Abyste ovšem věděli, na jakou částku svůj majetek pojistit, musíte také znát jeho adekvátní hodnotu. To přitom nemusí být vždy úplně snadné.

Ocenění majetku – ať už se to týká vašich nemovitostí či majetku movitého – představuje poměrně náročnou disciplínu, v níž je třeba počítat s mnoha proměnnými. Od rozsahu a staří majetku, přes jeho pořizovací hodnotu a zachovalost, až po aktuální situaci na trhu. Není proto divu, že mnozí v oceňování majetku při sjednávání pojištění chybují. Správný odhad ceny přitom může zásadním způsobem přispět k tomu, aby byl váš majetek plnohodnotně ochráněn.

Pokud jste například uzavřeli pojistnou smlouvu na svůj dům před deseti lety a od té doby ji neaktualizovali, bude s největší pravděpodobností pojistná částka hluboko pod cenou, kterou byste v případě nějakého nenadálého neštěstí do opravy své nemovitosti museli investovat.

Stejně tak se vyplatí mít pod kontrolou skutečnou hodnotu movitého majetku, který zahrnujete do pojištění domácnosti. Především je vhodné do pojistné smlouvy vždy zahrnout veškerý majetek, který v domácnosti aktuálně máte, a na nic podstatného nezapomenout. Některé předměty – například starožitnosti – navíc mohou mít ve skutečnosti mnohem větší hodnotu, než jste si mysleli.

Znalec se vyzná – a zhotoví posudek

Dobrou službu vám v těchto případech mohou udělat zkušení odborníci, kteří mají s odhadováním a určováním ceny majetku dlouholeté zkušenosti. A také k tomu jsou plně kvalifikováni.

Řeč je o soudních znalcích, kteří jsou ze zákona oprávněni zhotovovat znalecké posudky v daném oboru. Znalcem přitom může být výhradně osoba jmenovaná podle litery Zákona č. 37/67 Sb. o znalcích a tlumočnících a příslušné vyhlášky. Znalci poskytují své služby vždy v dané specializaci pro konkrétní obor a jejich seznam je k dispozici na internetu.

Se znaleckým posudkem v oblasti oceňování majetku se sice zpravidla setkáváme při koupi či prodeji nemovitosti, nicméně někdy se vyplatí na znalce obrátit i při uzavírání pojistné smlouvy. Vhod může přijít zejména u souhrnných pojistných smluv sjednávaných pro celé bytové domy, kde se jejich cena odhaduje o poznání hůře než například u rodinných domů či bytů.

economka Věrka
economka Věrkahttps://www.econom.cz/author/admin/
jsem economka Věrka, která má ráda finance a investování.
pr článek

Další články autora