Středa, 21 února, 2024
aktualne

Svatbou to končí, nebo začíná? Aneb co se ve financích změní po svatbě

Velkolepá žádost o ruku, nadšené plánování svatby, překrásný obřad, líbánky v destinaci snů a případně i plánování nového přírůstku do rodiny. To jsou věci, které si se začátkem manželství spojuje velká část mladých lidí. Ve skutečnosti jde ale také o věci o poznání méně romantické, o kterých je třeba se bavit. Pojďme si proto představit, co vás se vstupem do manželského života čeká v oblasti finančního uspořádání.

Společné jmění manželů

Společné jmění manželů neboli SJM vzniká automaticky v okamžiku uzavření manželství. Od chvíle, kdy si oficiálně řeknete své ano, totiž veškerý nově nabytý majetek patří oběma manželům stejně. Podle občanského zákoníku sem patří veškeré majetkové hodnoty, a to včetně výplaty.

Koupíte-li si auto či jakoukoliv jinou hodnotnou věc den před svatbou, bude pouze vaše. Jakmile však obchod provedete sezdaní, patří již do SJM. Do společného jmění manželů však spadají také dluhy. A to i v případě, že jde o krátkodobý dluh, jako je například rychlá půjčka, nebo že jeden z manželů o existenci dluhu neměl ani tušení.

Ze společného jmění manželů je vyloučené například dědictví a dary určené pouze jednomu z manželů. Odkáže-li vám tetička byt a jako dědice neuvede zároveň i vaši drahou polovičku, není tento byt předmětem SJM. Zisky z případného pronajímání již ale do společného jmění spadají.

Dále se SJM nevztahuje na věci osobní potřeby a majetek, který jeden z manželů nabyl jako odškodnění za majetkovou či nemajetkovou újmu. Jde například o bolestné vyplácené po úrazu, který vám někdo způsobil, nebo o peníze, které získáte jako odškodné za poškození majetku, který byl ve vašem výhradním vlastnictví.

Předmanželská smlouva

Společné jmění manželů lze různě upravovat prostřednictvím předmanželské smlouvy. Tu si mohou snoubenci u notáře nechat sestavit z mnoha různých důvodů. Byť s sebou předmanželská smlouva nese jistou pachuť, rozhodně nejde o vyjádření pochybností o budoucnosti manželství. Ba naopak. Vytvořením tohoto dokumentu se v budoucnu vyhnete mnoha starostem, které by manželství mohly neblaze poznamenat.

Předmanželskou smlouvou můžete docílit toho, že společné jmění manželů vůbec nevznikne nebo že se z něj určité věci vyjmou. Často jde o předmět podnikání, o který se v případě rozvodu není žádoucí dělit. Díky předmanželské smlouvě ale můžete do SJM zahrnout i majetky, které manželé nabyli ještě před uzavřením manželství. Typicky se toto děje u nemovitosti, kterou jeden z manželů vlastnil ještě za svobodna, ale jejíž rekonstrukci a provoz financují manželé společně.

Oddělená jmění manželů

Před uzavřením, ale dokonce i v průběhu trvání manželství je možné upravit společné jmění manželů prostřednictvím oddělení jmění manželů. Rozdíl je v tom, že pokud si zvolíte druhou možnost, je potřeba nejprve provést oficiální vypořádání majetku, který pár za dobu trvání manželství nabyl. Pokud jmění necháte oddělit ještě před sňatkem, vlastně se tak pro vás po svatbě v rámci finančního fungování nic nezmění. Nakládat se svým majetkem budete moci stejně jako před uzavřením manželství.

Po oddělení společného jmění nabývá každý z manželů majetek separátně. Výjimku však tvoří vybavení domácnosti, kde manželé a jejich případní potomci žijí. S předměty se musí nakládat s ohledem na nejlepší zájem a potřeby rodiny a dětí.

Důvodem, proč páry k oddělení společného jmění manželů přistupují, jsou nejčastěji obavy ze ztráty majetku v případě rozpadu manželství. Výhodný je tento režim však i pro zadlužené, tedy jako ochrana rodinného majetku před věřiteli.

Tipy na efektivní spravování financí v manželství

Kdo je finančně zodpovědnější?

Manželé jsou partneři, a z toho důvodu by se vše v domácnosti mělo dělit na dva rovné díly. Nebo ne?

Mnohem lepším řešením je si bez obalu a beze studu přiznat, že každý člověk je lepší v jiném ohledu. Je to totiž naprosto přirozené. Měl by doma ten, kdo připálí i vodu na čaj, vařit stejně často jako manžel, pro něhož je příprava večeře hračka? To by to dopadlo.

A proto se i v otázce peněz doporučuje vybrat finančně zodpovědnějšího z manželů a udělat z něho hlavního strážce domácí kasy. Od spoření a investování až po zodpovědnost za placení důležitých účtů.

Mějte přehled a plány

Na začátku společné cesty životem je vhodné si vytyčit dlouhodobé cíle. Od rozhodnutí týkajících se dětí, cestování, spoření a investování, až po to, jestli si budete pořizovat vlastní bydlení s hypotékou, nebo svůj domov budete řešit a financovat jinak. Nezapomeňte však ani na ta méně příjemná témata.

Pokud máte movitý či nemovitý majetek, vyřešte jasně své dědictví, máte-li specifická přání ohledně toho, kdo by měl v případě vašeho skonu co získat. Možná si myslíte, že to je debata, která počká na dobu, až budete staří. Neštěstí se ale bohužel neptá, a tak se může přihodit komukoliv. Tím, že budete mít v tomto ohledu oficiální a jasně dané pokyny, tuto situaci pozůstalým ulehčíte.

Společné účty – ano, či ne?

V této otázce se doporučení finančních poradců i zkušenosti sezdaných párů velmi liší. Každému totiž vyhovuje něco jiného. Obecně ale platí, že spojením bankovních účtů ušetříte.

Nebudete totiž muset platit poplatky za vedení účtu bance dvakrát, a tím, že budete veškeré peníze kumulovat na jednom účtu, ideálně na spořícím, se můžete těšit z vyšších úroků. Také finanční chování a platby spojené s chodem domácnosti jsou takto mnohem transparentnější a přehlednější, než když něco platí ze svého účtu manžel a něco manželka.

pr článek

Další články autora